Výroční konference Krajské rady seniorů Libereckého kraje

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 se v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci sešly čtyři desítky zástupců členských organizací KRS LK, aby společně zhodnotily uplynulých 10 let od ustavení Krajské rady v dubnu 2014. Výroční konference, nad niž převzal záštitu náměstek hejtmana P. Tulpa, se zúčastnili také předsedkyně Rady seniorů ČR L. Desatová a místopředseda Rady seniorů ČR M. Taraba.

Po krátkém vystoupení hostů shlédli účastníci prezentaci aktivit Krajské rady LK v uplynulých deseti letech, připravenou předsedkyní KRS LK M. Palečkovou. O činnosti a problémech, které řeší poradci v Poradně pro bytovou a sociální problematiku v Liberci, referoval M. Stegura.

V další části programu vyslechli přítomní pozvánku na Krajské sportovní hry v Tanvaldu, celostátní sportovní hry seniorů v Liberci, oslavu Mezinárodního dne seniorů a soutěž Babička Libereckého kraje a schválili přijetí nových členských organizací. Závěr konference patřil přednášejícímu J. Melšovi, jehož zajímavá přednáška se věnovala bezpečí v kyberprostoru.

Text: M. Palečková

Foto: M. Salač a J. Houha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry seniorů v Tanvaldě

Ve čtvrtek 16. května 2024 se na městském stadionu v Tanvaldu uskutečnil již 5. ročník sportovních her seniorů, kterých se v tomto roce zúčastnilo 21 týmů z celého Libereckého kraje a…

Babička Libereckého kraje 2024

Vyhlašujeme další kolo soutěže Babička roku 2024 Libereckého kraje. Bližší informace o soutěži včetně přihlášky najdete v rubrice Babička roku  

O nás

Krajská rada seniorů Libereckého kraje se zaměřuje na všechny oblasti spojené s ochranou seniorů. Našim cílem je spolupracovat při koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu, tolerance a aktivizace starší generace.

Kontaktujte nás

Mlýnská 611/35,
Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec

IČ: 04450515
Datová schránka: tm9kvze

© 2022 Krajská rada seniorů Libereckého kraje